به نظر میرسه همه ی آدمها از تمیزبودن لذت میبرن ،

درسته ، تمیزکاری زحمت داره ولی اگه لوازمش خوب باشه،

خیلی آسون و سریع میشه همه چیزو تمیز کرد.

شرکت ما سعی میکنه محصولاتی تولید کنه که

آسون ،سریع و خیلی تمیز ،آلودگیارو از بین ببره.

 
 

تنوع محصولات

تو دوره ی ما ، بیشترمون یکمی وسواسی شدیم.

دلمون میخواد وقتی که داریم چیزی رو تمیز میکنیم ،

کوچکترین ردی از کثیفی باقی نمونه ،

" به قول ما پاک پاک بشه "

شرکت پرگاس ، برای برق انداختن هر چیزی ،

محصول مخصوصی تولید میکنه.

 
 

تنوع محصولات

تو دوره ی ما ، بیشترمون یکمی وسواسی شدیم.

دلمون میخواد وقتی که داریم چیزی رو تمیز میکنیم ،

کوچکترین ردی از کثیفی باقی نمونه ،

" به قول ما پاک پاک بشه "

شرکت پرگاس ، برای برق انداختن هر چیزی ،

محصول مخصوصی تولید میکنه.

خبر‌ها و مقاله‌ها


فارسی